Zakelijke Coaching

Stress als risico

Wanneer werknemers kampen met stress (privé of zakelijk), overbelasting, uitvallen door werk- en prestatiedruk is er sprake van een risicogroep. Deze groep behoeft aandacht voordat men daadwerkelijk uitvalt. Als werkgever kunnen de kosten bij uitval van een werknemer hoog oplopen, welke nooit wenselijk is voor de organisatie. Met preventieve- en adequate zorg kunnen deze kosten sterk verminderd worden.

Optimaal functioneren

Sociale- en individuele ontwikkelingsaspecten richten zich op het optimaliseren van persoonlijk professioneel functioneren. Er wordt gewerkt aan optimaal functioneren in de werkomgeving. Het resultaat: het halen van de werkdoelen, het mee kunnen komen in het sociale aspect van de werkomgeving en het optimaliseren van de werkpotentie.

Werkwijze

In gesprek wordt er gewerkt met de oorzaak en de oorsprong van de klacht én wordt er gebouwd aan nieuwe vitaliteit. Waarbij er zeker gekeken wordt naar 'het op vitaal niveau kunnen implementeren van life-events' (zoals ouderschap, overlijden, verhuizen, scheiding, ontslag) waar werknemers tijdelijk van uit balans kunnen zijn. We richten ons op het optimaliseren van emotioneel welbevinden, het verminderen van valkuilen en het versterken van kwaliteiten.

Winst

'Met besparen maak je de organisatie nooit winstgevend.' De winst zit in het investeren in de juiste zaken; mensen! Werknemers zijn niet alleen het visitekaartje van uw bedrijf zij zijn ook de motor. Uitval door ziekte is een optelling van gemiste signalen. Door coaching effectief en daar waar mogelijk preventief in te zetten zorgt u als organisatie op werknemersniveau voor uw medewerkers. Uw win-win situatie is een daling van ziektekosten en een stijging van een gezonde werkcultuur. Vele grote organisaties gingen u voor in deze efficiënte werkwijze.

De in te zetten trajecten zijn kort en altijd gericht maximale output. Een gelukkig mens presteert nu eenmaal beter, krijgt meer gedaan in minder tijd en werkt aanstekelijk binnen het team. Afhankelijk van het ingebrachte thema zal een traject minimaal 5 en maximaal 10 consulten duren.Statistiek

De praktijk laat zien dat 1 op de 8 werknemers kampt met burn-out klachten en 1 op de 3 medewerkers verzuim heeft door werkstress. 15% van de hoogopgeleide werknemers en 13% van de laagopgeleide werknemers ervaren zich opgebrand. De gemiddelde verzuimduur met Burn-out klachten in 2015 was 189 dagen. Dat is voor een werkgever echt te veel.

Hoe overbelasting te herkennen?

Mensen met symptomen van overbelasting en stress ervaren uitputting. Ze kunnen afstandelijk zijn in het contact (zowel met het werk als in privé) en ervaren vermindering van persoonlijke bekwaamheid. In het dagelijks leven wordt dit o.a. ervaren als het niet hebben van energie, prikkelbaar, het maken van fouten, niet kunnen concentreren, verminderd zelfvertrouwen en het ervaren van een interne en/of externe druk. Kortom iemand lukt het niet meer om te presteren zoals diegene zichzelf kent.


U als werkgever

U als werkgever ziet u graag uw werknemer optimaal functioneren. Als personal coach streef ik ernaar uw werknemer coaching te bieden terwijl deze deelneemt aan het arbeidsproces. Zo hebben veranderingen op korte termijn een positief effect op de ervaring van de werknemer en het uitvoeren van zijn of haar functie. Uiteraard wanneer uw werknemer reeds met ziekteverlof is, streef ik ernaar om uw werknemer zo spoedig mogelijk, met de hoogste kwaliteit te reintegreren in het arbeidsproces.

Geïnteresseerd

Graag ga ik met u in gesprek om naar uw specifieke wensen te luisteren. Zo kunnen we tot een gedegen aanpak komen waarbij een zorgvuldige werkwijze, hoge kwaliteit en resultaat garanties zijn. U kunt me telefonisch bereiken via 06 346 989 50, via onderstaande knop of stuur een mail naar bernicheschwalbe@gmail.com