Werkwijze

Een coachgesprek start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er, naast kennismaken met elkaar, dieper ingegaan op hulpvraag. Samen gaan we op zoek naar de eventuele vraag onder deze vraag. Bij ieder gesprek krijg je direct handvatten mee om aan de slag te gaan. Uitgangspunt in coaching is zelfsturing. Dit houdt in je handvatten krijgt aangereikt om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat er speelt. Hierbij ondersteun, prikkel, confronteer, relativeer en help je te ordenen op een authentieke en respectvolle wijze.

Love 4 life coaching maakt bewust geen onderscheid tussen job en personal coaching. Werk en privé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

I

edereen maakt tijden van moeilijkheden mee en soms ligt je hele puzzel door elkaar en

kan

je de juiste stukjes niet meer vinden om de puzzel in elkaar te zetten. Laten we samen aan de slag gaan om jouw puzzel compleet te maken!
Graag geef ik je nog meer informatie in een persoonlijk gesprek. Heb je interesse, neem dan contact met ons op via onderstaande knop of stuur een mail naar bernicheschwalbe@gmail.com of bel 06 346 989 50.


Ik ben één van de kwaliteitscoaches van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine.

www.coachfinder.nl/coach/bernice-schwalbe/